Проект„ФромРома” се изпълнява в партньорство между:


 

 

 

Водеща организацияСдружение Българо-Румънски трансграничен институт по медиация

 

Сдружение Българо-Румънски трансграничен институт по медиация е учредено през 2009 г. с цел да сближава хората, общностите и икономиките в Република България и Република Румъния, които чрез трансгранично сътрудничество по гражданско-правни въпроси да допринесат за устойчиво социално-икономическо развитие на граничния регион. В този смисъл сдружението се стреми към утвърждаване, решаване с правни средства и по мирен начин  на социални, междуобщностни, стопански, междуличностни и др. конфликти; разработване и предлагане на иновативни способи за решаване на конфликти, основани на медиацията и в съответствие с европейската и световна практика; обучение по иновационни способи за решаване на различни конфликти на базата на медиация; трансграничен обмен на информация и взаимна помощ при решаването на конфликти; стимулиране на научните изследвания и инициирането на промени в законодателството за нови по-ефективни начини за решаване на конфликти; превенция на потенциални социални, междуобщностни, стопански, междуличностни и др. конфликти.

БРТИМ развива своята дейност в обществена полза, като:

•Работи за утвърждаване на ценностите на гражданското общество;

•Сближава хората, стопанските субекти и общностите, които чрез трансгранично сътрудничество допринасят за устойчиво социално-икономическо развитие на граничния регион България-Румъния;

•Осигурява широк и лесен достъп до медиацията като алтернативен метод за разрешаване на спорове и прилагането й на национално и глобално ниво;

•Осъществява обмен на информация относно най-добрите практики за разрешаване на конфликти от всякакъв вид;

•Инициира и подпомага диалога с местните и национални власти;

•Провежда изследвания, проучвания и анализ на социално включване на маргинализираните общности в България и ролята на медиатора като свързващо звено между целевите групи и институции;

•Изготвя стратегии и препоръки за социално включване на групи в неравностойно положение;

•Предоставя техническа помощ на заинтересовани организации;

•Предоставя мотивационно обучение, обучение относно гражданските права и обучение по ключови компетентности;

•Работи активно със сродни организации и сдружения от нестопанския сектор в България и чужбина.

Сдружение БРТИМ има опит в подготовката, изпълнението и управлението на проекти в следните области:

·         социалната сфера,

·         равен достъп до правосъдие чрез медиация;

·         утвърждаване на ценностите на гражданското общество,

·         корпоративна социална отговорност и др.

Управител: Ивайло Иванов

Адрес: Русе, бул. “Липник” № 10

Телефон: (082) 820660; 0876-458448

Е-mail: mediationbg@abv.bg

Сдружение БРТИМ във Facebook

 


 

 

 

ПартньорОбщина Русе

Кмет: Пламен Стоилов

Адрес: Русе, пл. „Свобода” № 6

Телефон: (082) 881881

http://www.ruse-bg.eu

 

 

 

 

 

 

 


ПартньорАсоциация Кетанес 2006

 

Асоциация Кетанес 2006 е създадена през 2007 г . в Гюргево, Румъния и има за цел подемането на инициативи, организирането, координирането и провеждането на действия, които да стимулират местното и регионалното развитие в следните области: социална област, права на човека, здравеопазване, образование, финанси. Асоциация Кетанес 2006 разполага с интеграционен център, който предлага специфични услуги за интеграция на ромите в обществото на местно ниво посредством консултации и обучение.

 

Асоциация Кетанес 2006 осъществяват политиките на Националната Агенция за Ромите на Република Румъния на местно ниво.

 

Председател: Елена Гроаса

Адрес: Румъния, Гюргево, бул. “Дачией” бл. 42/853, вх. 2, ет. 4, ап. 35

Телефон: (004) 0763226435

Е-mail: ketaness2006org@yahoo.com

elenamarin65@yahoo.com

Дата 04.08.2021|


НачалоЗа проектаПартньориКонтактиГалерияФорумБиблиотека